1บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร

จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทบริการจัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และจัดทำรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
อ่านต่อ

 

รับจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดตลอดจนการประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ และชำระบัญชี

รับจดทะเบียนพาณิชย์

จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดตลอดจนการประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ และชำระบัญชี
อ่านต่อ

 

จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมทุกประเภท เช่น แบบนำส่งเงินสมทบ แบบแจ้งเข้าและลาออกผู้ประกันตน

จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมทุกประเภท

เช่น แบบนำส่งเงินสมทบ แบบแจ้งเข้าและลาออกผู้ประกันตน
อ่านต่อ

 

สำนักงานบัญชี เชียงใหม่
บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด